İç Tesisat Uygunluk Kontrolleri
Mühendislik Hizmetleri

İç Tesisat Uygunluk Kontrolleri

İç tesisat uygunluk kontrolü elektrik tesisatının hepsini kapsamaktadır. İç tesisat uygunluk kontrolleri düzenli aralıklar ile yapılması gerekmektedir.  Bu kontroller yapılırken kablolar, dağıtım panoları, enerji odalarının bakımı yapılır. Bu kontrolleri periyodik olarak yılda en az bir defa yaptırmak şarttır. İç tesisat uygunluk kontrolleri yaptırılırken ilk olarak ana dağıtım panolarının kontrolü yapılır. Sigorta kutuları, asansör panoları gibi hatların kontrolleri ve uygunlukları ölçülür. Kontrol edilmesi gereken bir diğer kontrol yeri ise gerilim altındaki bölümlerin yalıtımı kontrol edilir. Elektrik panolarının kontrolü için de panoların iç ve dış kapaklarının topraklamasına bakılır. İç tesisat uygunluk kontrolleri yapılırken diğer bir kontrol yeri ise sigorta akımı için yapılan uygunluk testidir. Karşılıklı olarak oluşan etkilerin önlenmesi için elektrik gelmeyen kısımlar için araştırma yapılır; sebepler belirlenir. İlk olarak kabloların çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Elektrik cihazlarındaki bulunan tehlike işaretlerinin uygunluğuna bakılır. Elektriğin kesintisiz bir şekilde gelip gelmediği kontrol edilir. Elektrik gelen kabloların ısınma problemine karşı termal kameralar ile kontrol sağlanır. İç tesisat uygunluk kontrolleri yapılırken son olarak topraklama sistemleri kontrol edilir.

 

İç Tesisat Uygunluk Kontrolleri Neden Gereklidir? 

 

İç tesisat uygunluk kontrolleri düzenli bir şekilde yapıldığı zaman birçok faydası vardır. Oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş olur. Eğer iç tesisatta bir arıza var ise bu önceden bilinir ve önem alınır. İç Tesisat Uygunluk Kontrolleri yapılmasıyla tesisatta olan zayıf noktalar belirlenir ve ileride böyle bir sorun oluşursa önlem alınır. Yapılan kontroller ile oluşabilecek olan kazalardan ve maddi kayıplardan korunmuş olur. İç Tesisat Uygunluk Kontrolleri özellikle sıklıkla yapılması kullanılan malzemelerin kalitesinden dolayı verimi arttırır. İç tesisatta enerji kaybı varsa önüne geçilebilir.  İç Tesisat Uygunluk Kontrolleri özellikle beklenmedik şekilde oluşabilecek arızaları önler. Sağlıklı enerji kullanımı sağlanmış olur ve verim artar. Enerji tüketiminde fazlalık ve eksikliler hesaplanmış olur.