Bulut Bilişim

Çözümlerimiz

Bulut Bilişim

Bulut Bilişim, hali hazırda şirketlerde kullanılan yazılımların ve verilerin şirket içinde fiziksel olarak tutulması yerine dış bir kaynakta yer almasıdır. Bir sistem odası kurmak bir çok maliyet kalemini ve iş gücünü ortaya çıkarır. Donanım (sunucu - saklama - yedekleme), kablolama, yangın söndürme sistemleri, felaket kurtarma merkezi, lisanslar, sistemlerin harcadığı enerji ve sistemlerin kararlı ve sürekli çalışması için bir ekip (teknik kadro) gerekiyor. Ayrıca bu maliyetler bir sefere mahsus değil, donanımların ve lisansların hep güncellenmesi gerekecektir. Tüm bu maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda şirketimizdeki uygulamaları ve verilerimizi "bulut"a taşımak bize hem zaman hem de maddi olarak ciddi tasarruf sağlamaktadır.
 
V+ olarak Bulut Bilişimi destekliyor ve müşterilerimize, altyapılarına ve ihtiyaçlarına göre çözümler sunmaktayız.

Bulut Bilişim Çözümleriyle İlgili İş Ortaklarımız 
V+ Bulut Bilişim çözümlerinde aşağıdaki marka, ürün ve iş ortaklıklarıyla hizmet sunmaktadır:

Microsoft
Bulut Bilişim Hakkında Detaylı Bilgi 
 
Bulut bilişimin çeşitli tanımları yapılmaktadır. Genel kabul gören tanımında bir bulut sistemi aşağıda belirtilmiş özelliklere sahiptir.
Ölçeklendirilebilen donanım
Sanallaştırma
Ölçeklendirilebilen storage (disk) alanları
Yönetilebilir network kaynakları (sanal ve gerçek IP'ler, diğer ağ kaynakları)
Kullanıma hazır imaj deposu (işletim sistemi + diğer bileşenler)
Tüm kaynakların bir grafik ara yüzü ile yönetilmesi, kontrol edilmesi
İsteklerin son kullanıcı tarafından sistem yöneticisi gerektirmeden yapılabilmesi
Saat/kullanılan kaynak bazında ücretlendirme
Herhangi bir web tarayıcı ile istenilen yerden erişim
Tüm bunları garanti eden bir SLA
 
Tiplerine göre bulut sınıfları 
 
Public (Genel) : Bir firma tarafından işletilen, herkes tarafından kullanılabilen, tüm kaynakların firmanın ofislerinde bulunduğu, size ait tüm verilerin de orada tutulacağı bulut tipi. Kullandığınız kaynakların yönetimi size ait, firma size SLA çerçevesinde güvenlik, herhangi bir sorun olduğunda servisin devam etme garantisi ve yedekleme hizmetleri de sunabilir.
 
Private (Özel) : Sadece tek bir firmaya/kuruma hizmet vermek üzere yapılandırılmış bulut servisi. Kendi firmanızda / kurumunuzda olup sizin tarafınızdan yönetilebileceği gibi, başka bir firma tarafından da yönetilebilir. Yine başka bir firmada konumlandırılabilip sizin tarafınızdan da yönetilebilir. 
 
Hybrid (Hibrid) : Hem kendi kurumunuzda kurulu olan hem de dışarıdaki bir cloud sağlayıcıdan hizmet aldığınız yapı. Bazı servisleriniz kendi kurumunuzda (muhasebe, planlama...) bazı servisleriniz de (web, mail) dışarıdan hizmet aldığınız kurumda olabilir. Benzer olarak bir servisiniz için disk alanı hizmetini genel bir buluttan karşılarken servisi veren diğer bileşenler (sunucular gibi) kendi ofisinizde olabilir. Hibrid bulut sistemleri genel bulut servislerinin fiyat avantajı ve ölçeklenebilirliğinden faydalanırken iş kritik uygulamalarını da kendi ofislerinde bulundurabilirler. 
 
 
Verilen hizmet tipine göre bulut sınıfları 
 
IAAS (Infrastructure as a service) / Altyapı olarak hizmet sunmak
En temel bulut özelliğidir. Uygulamalarınızın bulut servisi sağlayan firmanın sunucuları üzerinde çalışması olarak özetlenebilir. Kullanıcı CPU, bellek, disk gereksinimlerini belirtir, ek olarak ithiyacı olan IP sayısı,yedekleme ve cluster seçenekleri de belirtilir. Sistemlerinde kullanacağı işletim sistemi de belirlendikten sonra istenilen özelliklere sahip sistemler kullanıcının hizmetine sunulur. Daha sonra kullanıcı bu sistemleri kendi sistemleri imiş gibi yönetir ve uygulamalarını kurar. IAAS servisinde yazılım bileşenleri işletim sistemi ve üzerinde çalışan servislerden oluşur.
 
PAAS (Platform as a service) / Platform olarak servis sunmak
IAAS 'e ek olarak bulut hizmet sağlayıcı yazılım geliştirmeye yardımcı olan araçları da hizmete dahil eder. Bu araçlar IAAS hizmetindeki yazılım bileşenlerinden farklıdır. PAAS servisinde kullanıcıya yazılım geliştirmek için  hazır platformalar sunulur. Bu servisteki asıl amaç donanım hizmetinden çok son kullanıcılara yazılım geliştirmeleri için hazır bir platform sunmaktır. Böylece kullanıcılar yazılım geliştirmek için gerekli olan platformu kurmak ve ayakta tutmaya uğraşmak yerine doğrudan asıl amaçları olan geliştirmeye odaklanabilirler.
 
SAAS (Software as a service) / Yazılım servisi sunmak
Başka bir firma tarafından hazırlanmış bir çözümü belli bir servis bedeli ödeyerek kullanmak demektir. Donanım veya bir platform değildir, bu yüzden bu şekilde bir kiralama yapılmaz.
farklı bulut tiplerinin farklı özellikleri bulunur. Yukarıdaki tabloda çeşitli özelliklere göre bulut tiplerinin sağladığı olanakları görmektesiniz. 
 
Özel bulutun toplam sahip olma maliyeti (TSM) ve esneklik konularında iyi olmadığını ancak güvenlik ve performans konularında iyi olduğunu görebilirsiniz. Doğal olarak kendi bulut sisteminizi kurmak hazır bir bulut servisini kullanmaktan daha pahalı olacaktır, bu sistemin genel bulut sistemi kadar esnek (büyüyüp küçülmeye olanak sağlaması) olması da beklenemez. Aynı şekilde kendi gereksinimlerinize göre kuracağınız bulut sisteminizden alacağınız performansın ve sistemin güvenliğinin daha iyi olması da beklenen birşeydir.