Yazılım Bakımı Nedir?

Blog

Yazılım Bakımı Nedir?

Yazılım bakımı, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün bir parçasıdır ve temel amacı, hataları düzeltmek ve teslimattan sonra performansı artırmak için yazılım uygulamasını değiştirmek ve güncellemektir. Yazılım bakımı şunları içerir: Optimizasyon, hata düzeltme, gereksiz özelliklerin silinmesi ve mevcut özelliklerin iyileştirilmesini içeren geniş bir faaliyettir. Bu değişiklikler gerekli olduğundan, değişiklikleri tahmin etmek, kontrol etmek ve yapmak için bir mekanizma kurulmalıdır. Yazılım bakımının temel kısmı, geliştirme sırasında doğru bir planın hazırlanmasını gerektirmesidir. Tipik olarak bakım, proje maliyetinin yaklaşık %40-80'ini oluşturur. Bu nedenle bakıma odaklanmak maliyetleri düşürür.

Şirketlerin odaklanması gereken başlıca yazılım bakımı türleri arasında hata düzeltmeleri (örn. güvenlik yamaları), geliştirmeler (örn. yeni özellikler) ve her sürümden önce kalite güvence testleri (örn. otomatik testler kullanarak) yer alır.

Yazılım Bakımı Ne Demektir?

Yazılım bakımı, yazılımınızın en iyi şekilde çalıştığından emin olma sürecidir. Güncelliğini yitirmiş yazılımların yükseltilmesi veya değiştirilmesinin yanı sıra işletmenizin çalışmaya devam etmesi için hangi değişikliklerin yapılması gerektiğinin belirlenmesini de içerir.

Yazılım bakımı önemlidir çünkü işletmenizin kalbinin çalışmasını sağlar. Teknoloji değişmeye ve gelişmeye devam ettikçe, kuruluşunuzun yazılımı da değişir ve bu da sık sık güncelleme ve dikkat gerektirdiği anlamına gelir.

Yazılım Bakımı Neden Yapılır?

Yazılım bakımı, yazılımın düzgün ve verimli bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için periyodik, devam eden ve bazen sürekli yönetimini içeren bir süreçtir. Aşağıdakiler için gerekli olabilir:

  • Hataların düzeltilmesi. Bakım yönetiminde, yazılımın sorunsuz çalışmasını sağlamak için hata düzeltme bir önceliktir. Koddaki hataların aranmasını ve düzeltilmesinide kapsamaktadır. Sorunlar donanımda, işletim sistemlerinde bir ihtimal de yazılımın herhangi bir bölümünde ortaya çıkabilme gibi bir çok ihtimal mevcuttur.. Bu, mevcut  güncellemeler yazılımın geri kalan işlevlerine zarar vermeden yapılmalıdır.
  • Tasarımın iyileştirilmesi.
  • İyileştirmenin uygulanması. Bu, çözümleri değişen pazar ortamıyla uyumlu hale getirmek için özelliklerde ve işlevsellikte bir iyileştirmeyi içerir. Yazılım platformlarını, işletim modellerini, donanım yükseltmelerini, derleyicileri ve sistem iş akışını etkileyen diğer hususları iyileştirir.
  • Diğer sistemlerle (örneğin veritabanları) arayüz oluşturma.
  • Farklı donanım, yazılım, sistem özellikleri ve telekomünikasyon olanaklarının kullanılabilmesi için programların barındırılması (örneğin, bir veritabanı sistemi).
  • Eski özelliklerin kaldırılması (örneğin, eski yazılımların kaldırılması). İstenmeyen işlevler işe yaramaz; ayrıca çözümde yer kaplarlar