Gerilim Trafosu Nedir? Ne İşe Yarar?

Blog

Gerilim Trafosu Nedir? Ne İşe Yarar?

Gerilim trafosu yüksek gerilimli belli bir oranda düşürmeye yarayan bir trafodur. Bazı belirli aletlerin düşük gerilimle çalışmasını sağlar.
Gerilim trafosu: Primerde ölçtüğü gerilimi wattmetre, sayaç ve voltmetre aletlerin yardımıyla kolayca güvenli bir sınır değerine düşürme görevini yerine getirir.
Primer adı verilen birinci devre gerilimi, manyetik bir kuplaj aracılığıyla küçültülür ve ikinci devreye aktarılır.
Alternatif akım ölçü aletlerinin ölçme alanlarının genişletilmesini sağlar.

Gerilim Trafosunun Yapısı Nasıldır?

Gerilim trafosunun yapısı, normal iki sargılı gerilim düşüren akım trafolarına benzerdir. Gerilim trafolarının primer sargısı akım trafolarının primer sargısı akım trafolarının primer sargılarına göre tam tersidir. Gerilim trafolarının primer sargısı çok sarımlı ince tellerden oluşmuştur. Sarım sayısı primer sargıya göre verimlilik oranı azdır. Manyetik nüve kesiti gerilim trafosunun yükü ile ilişkilidir. Gerilim trafoları faz toprak ve faz-faz arası üretilmektedir.
 • İzolatör ve yağ kabı
 • Manyetik nüve
 • Sekonder sargı
 • Primer sargı

Gerilim Trafolarının Kullanım Amacı

 • Ölçü aletlerini ve koruma rölelerini gerilimden kamufle ederek, düzgün çalışmasını sağlar.
 • Farklı primer değerlerine karşılık farklı sekonder değer elde edilir.
 • Ölçü trafolarının kullanılması ölçü aletlerinin ve rölelerinin küçük boyutlarda üretilmesini sağlar.
 • Büyük gerilimleri ölçmede daha ekonomik yöntemdir.

Gerilim Trafosu Özellikleri

Gerilim trafoları alternatif akım ölçü aletlerinin, ölçme yerlerinin genişlemesinde kullanılır, yüksek gerilimi belirli bir oranda düşüren ölçü trafolardır.
 • Gerilim trafolarının bağlantısı yapılırken polaritesine bakılmalıdır..
 • Sekonder sargıları ince ve az sarımlıdır.
 • Primer sargıları ince ve az sarımlıdır.
 • Gerilim trafosu bağlantısı yapılırken polaritesine bakılmalıdır.
 • Primer devresinden geçen gerilimi, dönüştürme miktarına göre sekonder devreye verir.
 • Sekonder uçlarının yüksek gerilimlere karşı korunmak amacı ile topraklanır.
 • Voltmetreye benzer bir hatta veya şebekeye paralel bağlanır.
 • Gerilim trafosu voltmetre gibi şebekeye paralel bağlanır.
 • Nominal akımlarının %20 fazlasına kadar doldurulabilir.
 • Bu sınıflar gerilim trafolarının ölçme hassasiyetine duyarlı olarak sınıflandırılır.
Gerilim trafolarında sekonder uçlarından birine sekonderde meydana gelebilecek bir kısa devre önlemek için sigorta konulmaktadır.

Gerilim Trafosu Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

Gerilim trafosu seçerken dikkat edilmesi gereken birtakım parametreler bulunmaktadır.

Bunlar:
 • Çalışma sıcaklığı
 • İzolasyon gerilimi
 • Primer gerilim aralığı 
 • Hassasiyet
 • VA cinsinden kapasite 
 • Sekonder gerilim aralığı