Elektrik Tesisat Kontrolü Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Blog

Elektrik Tesisat Kontrolü Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Modern zamanların vazgeçilmezi nedir diye sorulduğunda akla ilk gelen cevaptır elektrik. Elektrik artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden. Hatta günümüzde elektrik enerjisinden yararlanmadan yaşamak hiç de kolay değildir.
Elektrik kesinlikle birçok konuda bize yardımcı ve işimizi kolaylaştırıyor. Fakat işimizi kolaylaştırdığı kadar tehlikelidir de. Elektrik sistemlerinde oluşabilecek bazı sorunlar hem bizim hem de diğer canlıların hayati tehlikesine yol açabilmektedir.
En önemli alınabilecek önlem ise topraklamadır. Topraklama tesiste bulunan tüm makinelerde gerilime maruz kalmayan metal kısımları bir iletken yardımıyla toprakla birleştirmektir. 
Tehlikeleri en düşük seviyeye indirmek içinse yönetmeliğe göre elektrik tesisat kontrolü düzenli periyodik zamanlarla yapmanız gerekmektedir. Elektrik tesisat kontrolü önce göz ile sonra ise hesap ve tesisin projelerinin kontrolünü gerekli alet ve cihazlarla testleri yapılması gerekmektedir.
Elektrik tesisat kontrolü yapılırken kontrol ve incelemeler “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamına uygun olarak uluslararası IEC 60364-6 ve bu standarda paralel olarak TSE tarafından yürürlüğe sokulmuş olan TS HD 60364-6 standartlarına uyarak yapılması gerekmektedir.
 

Elektrik Tesisat Kontrolleri Hangi Yönetmelikler Kapsamında Yapılmaktadır?

Elektrik tesisat kontrolleri 25.04.2013 tarihinde Resmî Gazetede “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yayımlanan yönetmelikle yürürlüğe girmiştir. Diğer yönetmelikler ise aşağıda listelenmiştir;
 • 21.8.2001 tarihinde Resmî Gazetede Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.
 • 30.11.2000 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.
 • 16.06.2004 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.

Elektrik Tesisatı Kontrolleri Hangi Sürelerde Yapılması Gerekmektedir?

Elektrikli tesisatı kontrolleri periyodik olarak yapılması gerekmektedir “İş Ekipmanlarının Kullanılmasında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” esas alınarak, ilgili standartlarda aksi söylenmedikçe aşağıda belirtilen periyotlar göre yapılacaktır. 

Sabit tesislerde; 

 • Sabit tesislerin yılda en az 1 kez elektrik tesisat kontrolleri yaptırması gerekmektedir.

Sabit olmayan tesislerde; 

 • Sabit işletme elemanları için yılda en az 1 kez elektrik tesisat kontrolü yapılması gerekmektedir. 
 • Yer değiştirebilen elemanlar için ise en az 6 ayda bir elektrik tesisat kontrolü yapılması gerekmektedir.

Elektrik Tesisat Kontrollerini Kim Yapar?

Elektrik tesisat kontrolleri elektrik eğitiminde derecesine sahip öğrenim görevlileri, elektrik mühendisleri veya ileri düzey teknisyenler tarafından yapılabilmektedir.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol ve Ölçümlerinde Gerçekleştirilen Kontroller ve Ölçümler Nelerdir?

 • Gerilim düşüşlerinin kontrolü.
 • Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümünü yaprak kontrolü sağlanması.
 • Panolarda iletkenlerin doğru bağlanıp, bağlanmadığının kontrolü.
 • Panolarda bulunan şalter ve sigorta etiketlendirilmesinin kontrolü.
 • Sigorta kutularında bulunan kabloların olumsuz etkilere karşı kontrolü.
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek etkiler karşı korunumu.
 • Topraklama kontrolleri.
 • İzolasyonun direncinin ölçümleri.
 • Termal kamerayla sıcaklık kontrolleri bunlardan bazılarıdır.